Cristin-prosjekt-ID: 543635
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543635
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Å få diagnosen Emosjonelt Ustabil Personlighetsforstyrrelse (EUP)

prosjektleder

Christian Moltu
ved Helse Førde HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Førde HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/882

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 1. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Å få diagnosen Emosjonelt Ustabil Personlighetsforstyrrelse (EUP)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet ønsker å finne svar på hvordan det oppleves å få diagnosen Emosjonelt Ustabil Personlighetsforstyrrelse (EUP), og hvordan en slik diagnostisk ”merkelapp” påvirker forståelsen av hvem man er. Feltet mangler kunnskap fra pasientperspektivet om disse prosessene. Det vil bli gjennomført 12 semi-strukturerte intervju med personer som har denne diagnosen. Intervjuene vil bli analysert og tolket ved bruk av den kvalitative tilnærmingen IPA (Interprentative Phenomenological Analysis). Det er en velegnet metode når man ønsker å oppnå forståelse og innsikt i hvordan mennesker opplever og gir mening til hendelser i sitt eget liv. Resultatet av arbeidet vil sammenfattes i form av en hovedoppgave som skal leveres til Universitetet i Bergen. Hovedoppgaven vil leveres som en vitenskapelig artikkel. Det er et mål at artikkelen skal publiseres i en vitenskapelig tidsskrift.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Christian Moltu

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Førde HF
1 - 1 av 1