Cristin-prosjekt-ID: 543639
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543639
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En studie av EGF816 i kombinasjon med INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR

prosjektleder

Mette Sprauten
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/965

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 26. november 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En studie av EGF816 i kombinasjon med INC280 hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft og mutasjon i EGFR

Populærvitenskapelig sammendrag

Lungekreft er vanligste dødsårsak ved kreft. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) utgjør over 85% av lungekrefttilfellene, og prognosen er dårlig. Kreft utvikles som følge av mutasjoner (endringer) i cellenes arvemateriale (DNA). De senere år er det identifisert spesifikke mutasjoner som spiller en rolle i utvikling av lungekreft. Dette gjør det mulig å tilby målrettet, mer effektiv behandling enn standard kjemoterapi. Denne studien kombinerer to nye legemidler som virker spesifikt på to ulike signalveier som kan føre til utvikling av kreft hvis de ikke kontrolleres som de skal. EGF816 er en tredje generasjons EGFR-hemmer som antas å virke bedre enn EGFR-hemmere tilgjengelige i dag. INC280 virker ved å regulere mengden c-MET-protein. For dette finnes ingen godkjent behandling. Hovedformålet er derfor å studere effekt av EGF816 og INC280 i kombinasjon basert på standardiserte objektive kriterier (endringer i tumorstørrelse). Studien vil også samle informasjon om sikkerhet og toleranse.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mette Sprauten

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1