Cristin-prosjekt-ID: 543653
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543653
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Blodgjennomstrømningen i den intra-abdominal delen av umbilicalarteriene

prosjektleder

Mats Fägerquist
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/954

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 1. september 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Blodgjennomstrømningen i den intra-abdominal delen av umbilicalarteriene

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med denna Cross-sectional studie er å sammenligne blodgjennomstrømningen mellom høyre og venstre navlesnorsarterie. Fosterets tilvekst kan følges gjennom direkte måling av fosterkroppen med ultralydsteknikk og med Dopplerultraljud kan blodgjennomstrømningen i navelsnoren måles som et indeks, Pulsatility Indeks (PI). Tilveksthemming er en komplikasjon, som grunnes i sviktende morkakefunksjon og bristande næringstillførsel til fosteret. Om syreførsørjningen også begränsas, reduceras strømningshastigheten i navlesnoren. Man har forutsatt at blodgjennomstrømningen er den samme i begge navlesnorsarteriene men likevel er det dokumentert forskjell mellom de to navlesnorsarteriene . En slik forskjell kan bli et problem, då fostrets tillstånd vid tillveksthemming kan misstolkas. Hypotesen, som vi ønskar prøva, er om det fins en systematisk sidoskillnad i blodet strømningshastighet uppgående til PI 0.1 mellom høyre og venstre arterie i navlesnoren.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mats Fägerquist

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1