Cristin-prosjekt-ID: 543655
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 09:08 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543655
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 09:08 Sist endret av: REK
Prosjekt

En-karbon metabolitter, B-vitaminer og aminosyrer som prediktorer for hjertekarsykdom og diabetes i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK)

prosjektleder

Grethe Seppola Tell
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/876

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En-karbon metabolitter, B-vitaminer og aminosyrer som prediktorer for hjertekarsykdom og diabetes i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK)

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjerte-karsykdom og diabetes type 2 er vanlige sykdommer der kosthold og livsstil har stor betydning. Disse sykdommenes naturlige utviklingsforløp gjør det komplisert å identifisere mulige individer i risikosonen og kartlegge årsaks-sammenhenger. Våre mål er å identifisere biomarkører, B-vitaminer og aminosyrer som er assosiert med utvikling av hjerte-karsykdom og diabetes type 2. Vi vil fokusere på metabolitter, vitamin B, choline-oksidasjon- og kynurenine reaksjonsveiene. Disse stoffene har vi forsket på i HUSK i flere år, og er tidligere godkjent av REK. Vi har også tillatelse til å koble HUSK mot endepunktregistre, inkludert hjerte-karsykdommer og diabetes i FS-dataene i CVDNOR prosjektet (2009/825). Diabetes type 2 vil bli identifisert av resepter på diabetesmedisiner. Vi søker derfor nå om en kobling av HUSK mot Reseptregisteret. Prosjektets resultater vil bli sammenlignet med to andre norske kohortstudier av hjertepasienter: NORVIT og WENBIT (REK Vest 2013/2324).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grethe Seppola Tell

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1