Cristin-prosjekt-ID: 543683
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543683
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bruk av operasjonsbord sammenkoblet med daVinci-robot. En prospektiv en-armet studie

prosjektleder

Arnulf Kjos
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1270

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. september 2015 Slutt: 1. mars 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bruk av operasjonsbord sammenkoblet med daVinci-robot. En prospektiv en-armet studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Vanlige operasjonsroboter blir festet til pasienten via kanyler for operasjon. Da er allerede pasienten "leiret", dvs pasienten er tippet i en retning som gjør at indre organer sklir unna og operasjonsfeltet blir eksponert. Dette medfører i mange tilfeller ekstrem posisjonering av pasient med fare for leiringsskader. Intuitive Surgical har nylig fått CE-godkjent et operasjonsbord som gjør at vi kan leire pasienten etter at roboten er tilkoblet. Dette vil gi helt nye muligheter for tipping av pasienten under prosedyren uten å måtte fjerne alle tilkoblinger, deretter omleire pasienten for så å koble på roboten påny. Spesielt for gastrokirurgiske prosedyrer vil dette være fordelaktig. Vi ønsker å gjøre en single arm prospektiv studie som skal evaluere bordet etter at CE-godkjenning foreligger som ledd i en evaluering av sikkerhet og operasjonsteknisk forbedring.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Arnulf Kjos

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1