Cristin-prosjekt-ID: 543709
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543709
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Klinisk utprøving av MultiGuide

prosjektleder

Daniel Fossum Bratbak
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1189

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 1. april 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klinisk utprøving av MultiGuide

Populærvitenskapelig sammendrag

MultiGuide er et nytt instrument som brukes med kirurgisk navigasjon. Kirurgisk navigasjon ble utviklet for å bedre nøyaktigheten og presisjonen under kirurgiske prosedyrer. Denne teknologien hjelper kirurgen med å orientere seg ved at plasseringen av en peker eller et kirurgisk instrument angis på preoperative billedundersøkelser. MultiGuide muliggjør injeksjoner og biopsitakning med kirurgisk navigasjon. MultiGuide versjon 1 ble klinisk testet i perioden 2013-2015 med positive resultater. Det er nå lagd en forbedret versjon 2 som skal testes ut på 400 pasienter ved en rekke prosedyrer der vi utfører injeksjoner og biopsier hode/nakke regionen, inkludert hjernebiopsier. Vi skal se på sikkerhet ved bruken av instrumentet, samt kartlegge muligheten for nye forbedringer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Daniel Fossum Bratbak

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1