Cristin-prosjekt-ID: 543716
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543716
Registrert av: REK Sist endret: 7. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Korreksjon av temporalt innsøkk etter øyehulekirurgi ved endokrin øyesykdom

prosjektleder

Eyvind Rødahl
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1175

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 30. april 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Korreksjon av temporalt innsøkk etter øyehulekirurgi ved endokrin øyesykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved endokrin øyesykdom kan øynene bli fremstående. Korreksjon kan gjøres ved å ta bort deler av tinningbenet. Ved oppfølging etter slik "lateral orbitotomi" hadde en relativt stor andel fått en uønsket innsynking i tinningen. Korreksjon av denne kan skje operativt eller ved injeksjon enten av et syntetisk fremstilt hyaluronsyre preparat ("filler") eller av autologt fettvev. Vi ønsker i dette prosjektet å sammenligne effekten av injeksjon av fett og injeksjon av syntetisk filler. Pasienter med påfallende innsynkning vil bli tilbudt behandling med fettinjeksjon på den ene siden og syntetisk filler på den andre siden. Ensidig opererte vil bli randomisert til injeksjon med filler eller med fett. Oppfølging etter 6, 12, 18 og 24 mndr med vurdering av kontur, symmetri, og jevnhet lokalt, estimering av restvolum med ultralyd, og pasienttilfredshet. Prosjektet vil besvare om dette er en god behandling, og hvilken av de to injeksjonsmetodene som gir best resultat.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eyvind Rødahl

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 1 av 1