Cristin-prosjekt-ID: 543958
Registrert av: REK Sist endret: 12. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543958
Registrert av: REK Sist endret: 12. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kreft og graviditet, hva tror vi og hva vet vi?

prosjektleder

Hanne Stensheim
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/717

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2015 Slutt: 30. november 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kreft og graviditet, hva tror vi og hva vet vi?

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi vet lite om mors helse under graviditet og fødsel etter kreft (del I), og om det virkelig er dårligere prognose blant kvinner med brystkreft under graviditet (del II). Det er ukjent hvorfor kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning ser ut til å ha lavere risiko for brystkreft senere i livet (del III). Med hjelp av populasjonsbaserte data fra helseregistere (og journalopplysninger i tillegg for del II) vil vi undersøke dette. For tidlig fødsel og høyere forekomst av svangerskapsforgiftning og keisersnitt er vanligere blant grupper av tidligere kreftpasienter, er det kreftrelatert eller knyttet til graviditeten? Hva betyr paritet i denne sammenhengen? Har kvinner med brystkreft under graviditet andre prognostiske risikofaktorer enn ikke-gravide? Har kvinner med graviditeter med høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning og morkakesvikt, mindre avansert sykdom enn kvinner med ukompliserte svangerskap, som senere får brystkreft? Hva betyr barnets kjønn i denne sammenhengen?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hanne Stensheim

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
1 - 1 av 1