Cristin-prosjekt-ID: 543961
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543961
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tidlig diagnostikk ved utvikling av cholangiocarcinom

prosjektleder

Kirsten Muri Boberg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/736

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 31. mai 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tidlig diagnostikk ved utvikling av cholangiocarcinom

Populærvitenskapelig sammendrag

Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en kronisk leversykdom karakterisert ved betennelse og arrdannelse i galleveiene. Det finnes ingen effektiv behandling og tilstanden har i en årrekke vært den viktigste årsaken til levertransplantasjon i Norge. Et viktig problem for pasientene er uforutsigbar utvikling av kreft i gallegangene, som forekommer i opptil 15-20% av tilfellene. Det at gallegangsforandringene ved kreft ligner grunnsykdommen gjør at tilfellene ofte diagnostiseres for sent til at behandling er mulig. Prosjektet har fokusert på identifisering av genetiske, epigenetiske, RNA og andre markører som kan hjelpe i tidlig diagnostikk og behandling av pasientene. Prosjektet har vært vellykket og resultert i en doktorgrad, og det er nå ansatt ny prosjektmedarbeider (Trine Folseraas, lege, PhD) i 50% stilling for å føre prosjektet videre. Vi søker i den forbindelse om forlengelse av prosjektet og registrering av nye internasjonale samarbeidspartnere med herværende endringsmelding.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Muri Boberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1