Cristin-prosjekt-ID: 543962
Registrert av: REK Sist endret: 20. mars 2019, 07:31

Cristin-prosjekt-ID: 543962
Registrert av: REK Sist endret: 20. mars 2019, 07:31
Prosjekt

Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

prosjektleder

Øyvind Næss
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/729

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 1. oktober 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Inntak av alkohol er blant de ti viktigste risikofaktorene i den globale sykdomsbyrde. For hjerte- og karsykdommer (CVD) synes effekten å være sammensatt: høyt forbruk økt og moderat redusert risiko. Hvis moderat forbruk er beskyttende og høyt er skadelig, ville man forvente en mer uttalt beskyttende effekt hos personer som ikke har høyt inntak og fraværende hos personer som har det. Tidligere studier har begrenset med informasjon om kombinasjonen av drikkemønster til å studere dette i detalj. Studien vil se på den sprikende effekten av drikkemønster hos pasienter med tidligere hjertesykdom, individer med ulik grad av psykososial belastning og kognitive ferdigheter. Både drikkemønster og risiko for CVD har opphopning innenfor visse familier. Prosjektet vil beskrive dette og se om den beskyttende effekt og risiko forbundet med drikkemønster dempes når man tar hensyn til slike familiefaktorer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Jon Marius Grasto Wickmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2