Cristin-prosjekt-ID: 543963
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. desember 2018 15:02

Cristin-prosjekt-ID: 543963
Registrert av: SPREK Sist endret: 3. desember 2018 15:02
Prosjekt

Sammenhenger mellom personlighet og rus blant norske tvillinger. En oppfølgingsstudie

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/726

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenhenger mellom personlighet og rus blant norske tvillinger. En oppfølgingsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhenger mellom personlighet og rus gjennom en longitudinell, populasjonsbasert studie. Prosjektet innebærer kobling av spørreskjema og registerdata. Spesifikt vil vi se på fenotypisk sammenheng mellom personlighetsforstyrrelser og i) bruken av legale/illegale stoffer ii)utvikling av ruslidelser hos de som initierer bruk. Vi vil også estimere genetiske og miljømessige faktorer i sammenhengen mellom personlighet/personlighetssforstyrrelser og i) initiering av individuele rusmidler ii)progresjon fra bruk til lidelser. Kausale sammenhenger mellom personlighet og legal/illegal rus med ko-tvilling som kontroll, se på sykefravær som variabel for fenotypisk sammenheng mellom legal/illegal rus, om genetikk/miljø bidrar ut fra FD-Trygd, bestemme i hvilken grad observert uførhet gjelder primært genetiske og miljømessige risikofaktorer knyttet til rusmiddelbruk/lidelser versus underliggende personlighet og personlighetsforstyrrelse.

Tittel

Personality, Personality Dysfunction and Symptoms of Substance Use and Use Disorders in Norwegian Twins

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Ted Reichborn-Kjennerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Nikolai Olavi Czajkowski

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Line C. Gjerde

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Eivind Ystrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »