Cristin-prosjekt-ID: 543967
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543967
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Genetiske studier ved primær skleroserende cholangitt (PSC) og small-duct PSC

prosjektleder

Kirsten Muri Boberg
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/744

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 31. mai 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetiske studier ved primær skleroserende cholangitt (PSC) og small-duct PSC

Populærvitenskapelig sammendrag

Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en kronisk gallegangssykdom som over tid fører til arrdannelser i gallegangene og etterhvert levercirrhose. Det finnes ingen kjent effektiv medisinsk behandling og tilstanden har i en årrekke vært den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge. Mekanismen for hvordan gallegangsforandringene oppstår er ikke kjent, men det er kjent at gener i HLA komplekset på kromosom 6 og andre kromosomområder øker risikoen for sykdomsutvikling i samspill med hittil ukjente miljøfaktorer. Gjennom identifikasjon av sykdomsgenene (som hver for seg kun gir en beskjeden risiko for sykdom i størrelsesorden relativ risiko 1,1-3,5) håper man å forstå mer om sykdomsmekanismene, og derigjennom om mulig identifisere behandlingsmuligheter for pasientene. Prosjektet har pågått i flere faser og med flere stipendiater, og grunnet nye medarbeidere som vil arbeide med prosjektet (stip./post docs) søker vi prosjektperioden forlenget og relevante nye medarbeidere innmeld

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Muri Boberg

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1