Cristin-prosjekt-ID: 543981
Registrert av: REK Sist endret: 12. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543981
Registrert av: REK Sist endret: 12. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Isolering av hvite blodceller fra tykktarmsbiopsier - pilotstudie

prosjektleder

Dag Henrik Reikvam
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/701

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Isolering av hvite blodceller fra tykktarmsbiopsier - pilotstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi planlegger et større translasjonsmedisinsk prosjekt med tittelen «Targeting adjuvant mucosal therapy and gut microbiota modulation in HIV patients not responding to antiretroviral therapy" hvor vi skal høste og analysere tarmbiopsier for å finne ut hvorfor noen HIV-pasienter ikke responderer på HIV-medisiner, og om disse pasienten kan ha nytte av probiotika som tilleggsbehandling. Sentralt i dette prosjektet er å isolere og analysere T-celler fra slimhinnen. Isolering av T-celler fra slimhinnen er teknisk utfordrende. Vi er i gang med å prøve ut teknikken på mus, men har også behov for lære oss teknikken på humane biopsier før vi starter forskningsprosjektet. Som en pilotstudie søker vi derfor nå å få høste inntil 20 ekstra knipetangsbiopsier hos symptomfrie personer som gjennomgår full koloskopiundersøkelse med biopsitaking for cancerscreening.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dag Henrik Reikvam

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1