Cristin-prosjekt-ID: 543998
Registrert av: REK Sist endret: 26. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 543998
Registrert av: REK Sist endret: 26. mars 2019 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjerte - karsykdommer etter pustestyrt strålebehandling

prosjektleder

Torgeir Wethal
ved Helse Møre og Romsdal HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Møre og Romsdal HF

forskningsansvarlige enheter

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/583

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 23. august 2015 Slutt: 31. desember 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjerte - karsykdommer etter pustestyrt strålebehandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Hjerte - karsykdommer er den nest hyppigste bivirkningen av kreftbehandling med stråling og cellegift. Nærmere 40000 kvinner hadde i 2012 diagnosen brystkreft. 300 kvinner under 70 år behandlet for brystkreft med pustebasert stråleterapi ved Ålesund sykehus og St. Olavs Hospital vil bli inkludert og fulgt i 15 år. Pustebasert stråleterapi sparer hjertet for stråling ved at strålingen gis på innpust når hjertet er lengst unna strålefeltet. Ved hjelp av ultralyd og MR av hjertet, EKG, blodprøver, spørreskjema og ved bruk av registerdata vil vi undersøke forekomsten av hjerte - karsykdommer både i de første månedene etter behandling og i inntil 15 år etter denne nye behandlingen. Forekomsten sammenlignes med den vi ser etter konvensjonell strålebehandling og i normalbefolkningen. Ut fra undersøkelser før og like etter kreftbehandlingen vil vi se om vi kan forutse hvem som utvikler hjertesykdom og identifisere grupper av pasienten som i fremtiden bør kontrolleres oftere enn i dag.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torgeir Wethal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Møre og Romsdal HF
1 - 1 av 1