Cristin-prosjekt-ID: 544031
Registrert av: REK Sist endret: 12. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544031
Registrert av: REK Sist endret: 12. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En studie av sekukinumabs effekt, sikkerhet og tolerabilitet hos pasienter med Bekhterevs sykdom

prosjektleder

Martin Mousa
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/740

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. april 2015 Slutt: 3. januar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En studie av sekukinumabs effekt, sikkerhet og tolerabilitet hos pasienter med Bekhterevs sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Bekhterevs sykdom er en kronisk betennelsessykdom som i størst grad rammer ledd i ryggen, bekkenet og brystkassen. De vanligste plagene er smerte og stivhet i ryggen og disse kan ha en alvorlig innvirkning på livskvaliteten generellt. Legemiddelbehandling er ulike betennelsesdempende eller sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler, hver for seg eller i kombinasjon. Disse legemidlene gir ikke alltid tilstrekkelig effekt og nye legemidler er under utvikling for å forbedre behandlingen. Sekukinumab er et nytt legemiddel som påvirker aktiviteten hos et protein, interleukin-17A, og proteinet antas å være delvis ansvarlig for betennelse (smerte, hevelse og rødhet) ved Bekhterevs sykdom. Hovedformålet med denne toårige studien er å demonstrere effekten av 16 ukers behandling med sekukinumab 150 mg, med eller uten oppstartsdoser, sammenlignet med placebo, hos pasienter med Bekhterevs sykdom. I tillegg vil langtidseffekt, sikkerhet og tolerabilitet bli vurdert og sammenlignet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Martin Mousa

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1