Cristin-prosjekt-ID: 544033
Registrert av: REK Sist endret: 12. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544033
Registrert av: REK Sist endret: 12. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av mikro-næringstoff på kognitiv utvikling hos skolebarn

prosjektleder

Tor Arne Strand
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/640

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2015 Slutt: 1. april 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av mikro-næringstoff på kognitiv utvikling hos skolebarn

Populærvitenskapelig sammendrag

Globally, malnutrition and micronutrient deficiencies represent a major challenge to child health and are associated with suboptimal cognitive function and poor growth. Vitamin B12 is crucial for normal brain development. In this study we will determine whether supplementation of B12 and other multivitamins provided prenatally or in infancy improves neurodevelopment and cognitive function in Tanzanian children ages 5-15 years and to identify risk factors for poor neurodevelopment and cognitive function in this age group. The children will be recruited among participants who have previously been enrolled in three separate micronutrient randomized controlled trials conducted by the same study group. This follow-up allows us to measure the effect of micronutrient supplementation on neurodevelopment at different ages, in different populations and with exposure at different times critical for neurodevelopment. This is crucial for better understanding of the impact of B12 on cognition.

Tittel

Effekt av mikro-næringstoff på kognitiv utvikling hos skolebarn

Populærvitenskapelig sammendrag

Globally, malnutrition and micronutrient deficiencies represent a major challenge to child health and are associated with suboptimal cognitive function and poor growth. Vitamin B12 is crucial for normal brain development. In this study we will determine whether supplementation of B12 and other multivitamins provided prenatally or in infancy improves neurodevelopment and cognitive function in Tanzanian children ages 5-15 years and to identify risk factors for poor neurodevelopment and cognitive function in this age group. The children will be recruited among participants who have previously been enrolled in three separate micronutrient randomized controlled trials conducted by the same study group. This follow-up allows us to measure the effect of micronutrient supplementation on neurodevelopment at different ages, in different populations and with exposure at different times critical for neurodevelopment. This is crucial for better understanding of the impact of B12 on cognition.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Arne Strand

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1