Cristin-prosjekt-ID: 544050
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544050
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Magnolia. Sammenligning av 2 vs 4 år av zoledronsyre ved myelomatose

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/626

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Avsluttet
Start: 18. mars 2015 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Magnolia. Sammenligning av 2 vs 4 år av zoledronsyre ved myelomatose

Populærvitenskapelig sammendrag

Alle benmargskreftpasienter (pasienter med myelomatose) behandles med bisfosfonater, oftest zoledronsyre. Medikamentet forhindrer og til en viss grad reverserer benskjørheten som sykdommen gir. I tillegg er zoledronsyre i en stor studie vist å forlenge overlevelsen med 6 mnd ved myelomatose. Den negative siden av dette er at overdreven bruk kan føre til alvorlige bivirkninger, mest kjent er osteonekrose (vevshenfall, spesielt i kjeven), med betydelige plager som resultat. Hva som da er den optimale behandlingslengden er ukjent. Denne studien randomiserer mellom 2 og 4 års behandling med zoledronsyre, og hovedmålet er å se på forskjeller i progressiv bensykdom, enten påvist ved røntgen/CT eller ved kliniske hendelser som f.eks. brudd. I tillegg vil det tas blodprøver med benmarkører for å se om man kan forutsi progressiv bensykdom, slik at man i fremtiden muligens kan bruke disse markørene for å avgjøre lengden og nødvendigheten av bisfosfonatbehandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Hellem Schjesvold

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1