Cristin-prosjekt-ID: 544184
Registrert av: REK Sist endret: 30. august 2021, 14:41

Cristin-prosjekt-ID: 544184
Registrert av: REK Sist endret: 30. august 2021, 14:41
Prosjekt

Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis

prosjektleder

Tone Morken
ved Ukjent institusjon

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/59

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennmedisin

Emneord

Allmennmedisin • Brudd • Legevakt • Helserelatert livskvalitet

HRCS-helsekategori

 • Muskulatur og skjelett
 • Skader og ulykker

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6 Evaluering av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konservativ bruddbehandling i allmennpraksis

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med denne studien er å undersøke hvilke bruddskader som blir behandlet ved et allmennlegekontor som ligger nært et vintersportsted og langt fra sykehus, og å undersøke funksjon hos pasientene i ettertid. Studien kan belyse om bruddbehandling i allmennpraksis er et alternativ til behandling i spesialisthelsetjenesten.Hovedspørsmål i studien er: 1.Hvilke bruddskader er blitt røntgenologisk påvist og behandlet ved et legekontor i perioden 2010-2014? 2. Hvordan er pasientenes symptomer og funksjon etter konservativ bruddbehandling? 3. Hva er den helseøkonomiske betydninge av å behandle bruddskader lokalt i stedet for å sende pasienten til sykehus?

Studien er en retrospektiv tverrsnittstudie. Data om røntgenfunn og behandling hentes fra pasientjournaler, mens pasientens funksjon innhentes ved spørreskjema.

Metode

Studien er en retrospektiv tverrsnittstudie med utgangspunkt i alle brudd bekreftet av røntgenavdelingen ved Sørlandet Sykehus Arendal og behandling igangsatt i Bykle. Det registreres relevante journaldata og røntgenologiske data på alle pasienter som er diagnostisert med positivt røntgen på brudd fra 2010. Spørreskjemadata innhentes fra alle pasienter med brudd i underarm/håndledd, kragebein og ankel for å registrere funksjon etter gjennomgått brudd og behandling. Det innhentes også demografiske opplysninger om behandlende lege.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tone Morken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved NORCE Helse og samfunn - Legevaktmedisin ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Fractures diagnosed in primary care – a five-year retrospective observational study from a Norwegian rural municipality with a ski resort.

Vabo, Stein; Steen, Knut; Brudvik, Christina; Hunskaar, Steinar; Morken, Tone. 2019, Scandinavian Journal of Primary Health Care. NORCE, VENNESLA, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1