Cristin-prosjekt-ID: 544198
Registrert av: REK Sist endret: 29. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544198
Registrert av: REK Sist endret: 29. mars 2019, 21:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Oppfølging av hofte og kneprotese pasienter etter utskrivelse fra sykehus.

prosjektleder

Tina Strømdal Wik
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/81

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 1. mars 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oppfølging av hofte og kneprotese pasienter etter utskrivelse fra sykehus.

Populærvitenskapelig sammendrag

Fast-track leddprotesekirurgi er et standardisert pasientforløp. som har fokus på å redusere komplikasjoner og rekonvalesens. Etter innføring av fast-track metodikken for leddprotesepasienter ved St Olav i 2010 har liggetiden for leddprotesepasientene gått ned fra median 7 til median 3 dager. Vi har gjennom kvalitetsregister for leddproteser god kjennskap til hvordan pasientene har det med tanke på smerte og funksjon under innleggelsen og på etterkontrollene, men vi har lite kjennskap til hvordan pasientene har det hjemme etter utskrivelse og frem til første etterkontroll. Denen Studien er planlagt som en prospektiv kohort studie hvor vi vil undersøke hvordan pasienter som får hofte og kneproteser ved St Olavs Hospital har det den første måneden etter utskrivelse fra sykehus. To ganger i uken vil prosjektkoordinator ringe opp pasientene og gjennomføre intervju med smertescore, fuksjonsscore og livskvalietsscore. Vi vil inkludere 50 hofte og 50 kneprotesepasienter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tina Strømdal Wik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1