Cristin-prosjekt-ID: 544203
Registrert av: REK Sist endret: 8. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544203
Registrert av: REK Sist endret: 8. januar 2019 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie

prosjektleder

Margarete Erika Maria Torgerse Vollrath
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/405

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2015 Slutt: 29. august 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykefravær og uførhet - en tvillingstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Frafall fra arbeidslivet gjennom langvarig sykefravær og overgang til uføretrygd er et stort problem – både økonomisk og sosialt, og både for enkeltpersoner og for samfunnet. I denne studien vil vi bruke data fra mer enn 27 000 norske tvillinger fulgt i opptil 20 år med spørreskjema og registerdata, og undersøke hvordan utdannelse, inntekt, alder, kjønn, yrke, livshendelser og psykisk og somatisk helse henger sammen med sykefravær og uførepensjon. Sammen med de andre nordiske landene vil vi se på hvordan sykefravær og uføretrygd henger sammen med variasjon i trygdesystemer. Med tvillinger kan vi både undersøke i hvor stor grad sykefravær og uføretrygd er påvirket av genetikk og miljø, og vi kan bruke tvillinger i par som kontroller for hverandre, og dermed justere for genetikk og felles miljø når vi ser på spesifikke risikofaktorer. Analysene gir unike muligheter til å identifisere reelle årsaksfaktorer som kan være til nytte ved planlegging av forebyggende tiltak.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Margarete Erika Maria Torgerse Vollrath

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Karoline Brobakke Seglem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2