Cristin-prosjekt-ID: 544228
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544228
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av NBTXR3 ved strålebehandling av tumor hos pasienter med lokalavansert bløtvevssarkom i ekstremitet og truncusvegg

prosjektleder

Jan Peter Poulsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/427

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2015 Slutt: 1. oktober 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av NBTXR3 ved strålebehandling av tumor hos pasienter med lokalavansert bløtvevssarkom i ekstremitet og truncusvegg

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å vurdere antitumoraktiviteten og sikkerhet av produktet NBTXR3 når aktivert med strålebehandling hos pasienter med bløtvevssarkom av lemmer og truncusvegg. Dette er en prospektiv randomisert åpen multicenterstudie. Deltakere i en gruppe vil før fjerning av bløtvevssarkom få en NBTXR3-intratumorinjeksjon som aktiveres av strålebehandling, mens deltakerne i den andre gruppen får strålebehandling alene NBTXR3 er nanopartikler og fungerer i henhold til av/på-prinsippet, slik at når nanopartiklene ikke er aktivert, har de ingen effekt fordi de er nøytrale. På den andre side, ved bestråling med røntgenstråler, har nanopartikler den egenskapen å slippe en stor mengde energi inn i tumorcellene, fordi de bare er aktive på det tidspunktet. Denne energien vil generere frie radikaler som vil ødelegge og drepe kreftceller Funn og symptomer knyttet til behandlingen vil undersøkes regelmessig og systematisk underveis. Det samme gjelder sikkerhetsparametre.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Peter Poulsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1