Cristin-prosjekt-ID: 544252
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544252
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenligning av to ulike metoder for å fjerne tykktarmspolypper: En randomisert kontrollert studie

prosjektleder

Øyvind Holme
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/362

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2015 Slutt: 30. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenligning av to ulike metoder for å fjerne tykktarmspolypper: En randomisert kontrollert studie

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet ønsker å sammenligne to metoder for polyppfjerning i tykktarmen. Polypper er vortelignende utvekster som har potensiale til å utvikle seg til kreft dersom de får vokse lenge nok. Ved koloskopi (kameraundersøkelse av tarmen) kan man fjerne polypper. For å være sikre på at man har fjernet muligeten for kreft i en polypp, må man fjerne hele polyppen. Studier i andre land har vist at man ikke alltid klarer å fjerne alt polyppvevet. To av metodene som brukes til dette formålet er slyngereseksjon (en slags metall-lasso som legges rundt polyppen og strammes til) med og uten strøm. Vi ønsker å sammenligne disse to metodene. Ved å ta små vevsprøver av sårkanten i tykktarmen etter polyppfjerning, og undersøke disse i mikroskop for polyppvev, vil vi kunne si noe om hvilken metode som er best med tanke på komplett fjerning av polypp. Vi ønsker også å registrere eventuelle komplikasjoner til polyppfjerning og vevsprøvetakning. Tidligere studier viser at komplikasjonsrisikoen er lav.Prosj

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Holme

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Asle Wilhelm Medhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kjetil Kjelstad Garborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jakub Jerzy Frey

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 4 av 4