Cristin-prosjekt-ID: 544253
Registrert av: REK Sist endret: 15. oktober 2021, 09:48 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544253
Registrert av: REK Sist endret: 15. oktober 2021, 09:48 Sist endret av: REK
Prosjekt

Andre internasjonale studie på klassisk Hodgkin lymfom hos barn og ungdom

prosjektleder

Alexander Fosså
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/368

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2015 Slutt: 31. mars 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Andre internasjonale studie på klassisk Hodgkin lymfom hos barn og ungdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien bygger på tidligere studier der pasienter med klassisk Hodgkins lymfom i ung alder deles inn i tre risikogrupper. For terapigruppe 2 og 3 er studien i hovdesak en randomisert studie med mål å forbedre behandlingen.Studien bygger på erfaringene fra forrige studie av samme gruppe, Euronet-PHL-C1. Det randomiseres mellom standard COPDAC kurer og mere intensive DECOPDAC kurer for avgjøre om flere pasienter kan helbredes og mer intensiv kjemoterapi kan tillate mindre bruk av strålebehandling. I tillegg til randomiseringen for pasienter i gruppe 2 og 3 er det mindre endringer for guppe 1 (noen får en ekstra kjemoterapikur for å kompensere for at strålebehandling utelates). Det er også endringer i strålebehandlingen, da pasienter som skal ha dette etter de mer intensive DECOPDAC kurene vil få mindre felter enn i tidligere studier.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Alexander Fosså

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1