Cristin-prosjekt-ID: 544262
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544262
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomst av HPV i urinprøver blant vaksinerte og ikke-vaksinerte unge kvinner i Norge

prosjektleder

Lill Trogstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/104

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 26. november 2014 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av HPV i urinprøver blant vaksinerte og ikke-vaksinerte unge kvinner i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Gjennom tre tverrsnittsundersøkelser har vi frem til januar 2015 samlet inn urinprøver fra tre årskull kvinner som ikke var omfattet av HPV-vaksinasjonstilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet. I 2011 ble urinprøver fra 1994- årskullet samlet inn. Disse jentene var da 17 år. I 2012 og 2013 ble urin fra 1990- og 1996- årskullene samlet inn. Disse jentene var da henholdsvis 21 år og 17 år. Om lag 20-25 % av de inviterte jentene takket ja til deltakelse og har returnert urinprøve. Per januar 2015 er det samlet inn om lag 17 000 urinprøver. I den fjerde tverrsnittsundersøkelsen er vi nå i gang med å samle inn urinprøver fra det første vaksinerte årskullet (født i 1997). I dette prosjektet vil vi sammenligne HPV-forekomst og genotypefordeling hos vaksinerte og ikke-vaksinerte årskull for å studere endringer i forekomst av HPV etter fødselskohort. Gjennom kobling til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK vil vi også kunne se endringer i forekomst etter individuell vaksinasjonsstatus.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lill Trogstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1