Cristin-prosjekt-ID: 544274
Registrert av: REK Sist endret: 10. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544274
Registrert av: REK Sist endret: 10. mai 2019, 22:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

En multinasjonal placebokontrollert studie for å evaluere effekten og sikkerheten med atezolizumab i kombinasjon med nab-paclitaxel sammenlignet med placebo og nab-paclitaxel hos pasienter med ubehandlet trippel negativ brystkreft med spredning

prosjektleder

Bjørnar Gilje
ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

forskningsansvarlige enheter

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
  • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/33

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2016 Slutt: 28. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En multinasjonal placebokontrollert studie for å evaluere effekten og sikkerheten med atezolizumab i kombinasjon med nab-paclitaxel sammenlignet med placebo og nab-paclitaxel hos pasienter med ubehandlet trippel negativ brystkreft med spredning

Populærvitenskapelig sammendrag

På verdensbasis er brystkreft den nest mest vanlige kreftformen, og den vanligste årsaken til kreftrelatert dødelighet hos kvinner, med en 5 års overlevelsesrate etter sykdomsspredning på 15%. Ca 15% -20% av alle brystkrefttilfeller er klassifisert som trippel negativ brystkreft . Metastatisk/avansert trippel negative brystkreft viser til dårlige kliniske resultater, vanligvis med en rask progresjon og en median total overlevelse på mindre enn ett år. Til tross for at trippel negative brystkreft kan ha effekt av kjemoterapi, herunder taxaner, er det ingen godkjent målrettet behandling for pasienter med denne spesifikke sub-type av brystkreft. Lovende kliniske data innen immunterapi, med fokus på å hemme den negative påvirkningen av signalveien for T celle respons, har vist at kroppen kan styrk Dette kan føre til økt overlevelse hos pasienter med langtkommen kreft. Studien vil evaluere effekten av anti-PD-L1 (atezolizumab) og nab-paclitaxel sammenlignet med placebo og nab-paclitaxel.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørnar Gilje

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 1 av 1