Cristin-prosjekt-ID: 544275
Registrert av: SPREK Sist endret: 14. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 544275
Registrert av: SPREK Sist endret: 14. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Brukertesting av Eir - en webbasert kommunikasjonsplattform for symptomkartlegging og beslutningsstøtte i kreftomsorg

prosjektleder

Stein Kaasa
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF
  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/185

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2015 Slutt: 30. juni 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Brukertesting av Eir - en webbasert kommunikasjonsplattform for symptomkartlegging og beslutningsstøtte i kreftomsorg

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet innebærer å teste brukervennlighet av et dataverktøy for kommunikasjon mellom pasienter og leger, kalt Eir. Testene gjennomføres av reelle brukere, dvs. målgruppen for verktøyet, mens det er i en utviklingsfase. Formålet med testene er å finne ut i hvilken grad brukerne klarer å bruke verktøyet til de formålene det er utviklet for. Forskningsspørsmålene er: - Klarer pasienten og legen å bruke Eir slik som det er ment å brukes? - Forstår de innholdet og funksjonene i verktøyet? - Opplever pasienten og legen verktøyet som nyttig og relevant? - Hvordan kan verktøyet forbedres? Testene skal gjennomføres ved seks kreftklinikker i Norge og i utlandet. 15-20 pasienter og 2-3 leger på hver klinikk skal delta. Deltakerne blir observert mens de tester Eir, og etterpå blir de intervjuet. Bakgrunnsdata om deltakerne, som alder, utdanningsnivå, diagnose, funksjonsnivå og erfaring med dataverktøy, vil bli brukt til å finne ev. forskjeller i brukeropplevelse blant ulike typer brukere

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Stein Kaasa

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1