Cristin-prosjekt-ID: 544293
Registrert av: SPREK Sist endret: 14. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 544293
Registrert av: SPREK Sist endret: 14. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Mors bruk av psykofarmaka i svangerskapet og sammenheng med ADHD hos barna

prosjektleder

Marte Handal
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/442

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2015 Slutt: 1. april 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mors bruk av psykofarmaka i svangerskapet og sammenheng med ADHD hos barna

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som hensikt å undersøke om bruk av forskjellige typer legemidler i svangerskapet kan øke risikoen for ADHD hos barna. Legemiddelgruppene som vil bli undersøkt omfatter antidepressiva, angst/sovemidler og forskjellige typer smertestillende. Data kommer fra den norske mor og barn undersøkelsen, Medisinsk fødselsregister, Reseptregisteret og Norsk Pasientregister.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Handal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1