Cristin-prosjekt-ID: 544293
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544293
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mors bruk av psykofarmaka i svangerskapet og sammenheng med ADHD hos barna

prosjektleder

Hedvig Marie Egeland Nordeng
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/442

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2015 Slutt: 31. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mors bruk av psykofarmaka i svangerskapet og sammenheng med ADHD hos barna

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som hensikt å undersøke om bruk av forskjellige typer legemidler i svangerskapet kan øke risikoen for ADHD hos barna. Legemiddelgruppene som vil bli undersøkt omfatter antidepressiva, angst/sovemidler og forskjellige typer smertestillende. Data kommer fra den norske mor og barn undersøkelsen, Medisinsk fødselsregister, Reseptregisteret og Norsk Pasientregister.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hedvig Marie Egeland Nordeng

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1