Cristin-prosjekt-ID: 544296
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544296
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utviklingen av personlighetstrekket medmenneskelighet i barndommen og ungdomsårene

prosjektleder

Tilmann von Soest
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/446

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utviklingen av personlighetstrekket medmenneskelighet i barndommen og ungdomsårene

Populærvitenskapelig sammendrag

Til sammenligning med andre personlighetstrekk i fem-faktormodellen er det lite teoretisk og empirisk kunnskap om hvilke bakenforliggende individuelle og sosiale faktorer i barne- og ungdomsårene som bidrar til individuell variasjon i personlighetstrekket medmenneskelighet. Ettersom medmenneskelighetsdimensjonen er påvist å kunne predikere utfall ved ulike livsaspekter som til eksempelvis helse, sosial tilpasning, psykopatologi, arbeids- og akademisk prestasjon samt ekteskapelig tilfredshet, er det viktig å identifisere hvilke faktorer som fungerer som forløpere til dette trekket. Prosjektet søker å belyse potensielle utviklingsveier ved å ha et spesielt henblikk på interaksjonen mellom individuelle karakteristikker og sosiale faktorer over tid ved å bruke data fra TOPP-studien, som har fulgt en stor gruppe barn gjennom barne- og ungdomsårene. Studien har åtte datainnsamlinger med brede og varierte data, innsamlet fra barna var 18 måneder gamle og fram til 18 årsalder.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tilmann von Soest

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1