Cristin-prosjekt-ID: 544345
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544345
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Trening med eksoskeleton for overekstremiteter i rehabilitering av pasienter med ryggmargsskade

prosjektleder

Grethe Månum
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/138

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. mars 2015 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trening med eksoskeleton for overekstremiteter i rehabilitering av pasienter med ryggmargsskade

Populærvitenskapelig sammendrag

Repetitive øvelser har vist seg å gi bedring i arm og håndfunksjon hos pasienter med ryggmargsskade(RMS) i nakkenivå, men kan oppleves kjedelig og lite motiverende (Zariffa 2012). Det mangler gode alternative treningsmetoder for pasienter med lammelser og svært nedsatt hånd og armfunksjon. Dagens teknologi gir mulighet for nye metoder for å trene og måle pasienter. Trening med dataspill, robottrening og instrumenter spesielt tilpasset rehabilitering har kommet som et tilskudd til tradisjonell trening i flere rehabiliteringsinstitusjoner, men fortsatt lite i Norge. Det er gjort flere studier med robottrening på pasienter med slag med lovende resultater (Mehrholz 2012), men lite på pasienter med RMS.Hensikten med denne studien er å undersøke om et intensivt treningsprogram med Armeo Spring eksoskeleton/robot kan gi økt arm og hånd funksjon, bevegelsesutslag og mestring av ADL aktiviteter for ryggmargsskade pasienter.Studien gjennomføres på 5-6 pasienter med et Single subject AB design

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Grethe Månum

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sunnaas sykehus HF
1 - 1 av 1