Cristin-prosjekt-ID: 544349
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544349
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Søvnapnoe hos pasienter med hjertesvikt

prosjektleder

Lars Gullestad
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/437

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2015 Slutt: 30. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Søvnapnoe hos pasienter med hjertesvikt

Populærvitenskapelig sammendrag

I årene fremover er det forventet et betydelig antall pasienter med hjerte-og karsykdom. Selv om behandlingen er blitt bedre er dette en sykdomsgruppe som fortsatt er forbundet med høy sykelighet og dødlighet. For å bedre dette resultatet er det viktig å undersøke mekanismene som fører til kardiovaskulær sykdom. Søvnapnoe (SA) spiller her en viktig rolle. SA er en vanlig tilstand både i den generelle befolkningen og i forskjellige pasientgrupper. SA er spesielt hyppig blant pasienter med hjertesvikt, med en forekomst på 45–75 %. Studien kan gi ny kunnskap om hvordan hjertesvikt og SA har innvirkning på hverandre. Vi tror det er en sterk sammenheng mellom hjertesvikt og SA, og at behandling av den ene vil kunne bedre den andre. Vi ønsker å undersøke om hjertetransplantasjon (HTx) og med dette normalisering av hjertefunksjon vil føre til bedring av SA, ved å utføre søvnregistreringer før og etter HTx.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Gullestad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1