Cristin-prosjekt-ID: 544356
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544356
Registrert av: REK Sist endret: 14. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandling av høyt blodtrykk: en intervensjonsstudie for å forbedre pasientoppfølging

prosjektleder

Sverre Erik Kjeldsen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/159

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. februar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandling av høyt blodtrykk: en intervensjonsstudie for å forbedre pasientoppfølging

Populærvitenskapelig sammendrag

Behandlingsetterlevelse (adherens) hos pasienter med høyt blodtrykk er etter 1 års behandling < 50 % iflg litteraturen. Studien skal gi ny kunnskap om endring i blodtrykk ved bruk av måling av behandlingsetterlevelse (adherens) hos pasienter med høyt blodtrykk (HT). I et randomisert klinisk design undersøkes endring i ambulatorisk blodtrykk i en intervensjonsgruppe versus en kontrollgruppe med og uten éngangskontroll av adherens med direkte observert terapi (DOT). DOT innebær at pasienter i intervensjonsgruppen møter medikamentfastende, tar sine medikamenter foran studiepersonell, får påmontert ambulatorisk blodtrykksmåler og leverer apparatet dagen etter. Resultatet må forventes å være pasientens sanne blodtrykk med gitt behandling. Endring i ambulatorisk blodtrykk fra baseline (første måling) til første kontrollmåling (andre måling) er studiens primære utfallsmål. Studien undersøker endring i kontorblodtrykk som sekundært utfallsmål.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sverre Erik Kjeldsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1