Cristin-prosjekt-ID: 544437
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544437
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

Akutte hendelser blant eldre personer med hjemmesykepleie

prosjektleder

Maria Krogseth
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1972

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk medisinske fag

Emneord

Delirium • Hjemmesykepleie • Demens

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. januar 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Akutte hendelser blant eldre personer med hjemmesykepleie

Populærvitenskapelig sammendrag

Delirium (akutt forvirring) er et vanlig forekommende symptom på akutt sykdom hos eldre. Studier har vist at en slik forvirringstilstand kan føre til varige kognitive symptomer, samt raskere forverring av demens. Tidligere studier av delirium er hovedsaklig utført på sykehus, og i litteraturen er det kun èn studie som har sett på forekomst av delirium hos hjemmeboende eldre. Skrøpelige eldre er mest utsatt for delirium, og delirium hos spreke hjemmeboende er sjeldent forekommende. Hjemmeboende eldre som har fast hjemmesykepleie er derfor vår målgruppe. Vi ønsker å gjennomføre en omfattende kognitiv testing, som vil bli repetert hver 6. måned i 2 år. Hjemmesykepleien vil screene pasientene ukentlig for delirium*** pasienter med tegn på økende forvirring vil deretter bli undersøkt av prosjektmedarbeider for endelig deliriumsdiagnostikk. På denne måten håper vi å avdekke hvor stort problem delirium er blant skrøpelige eldre, samt hvilken konsekvens delirium har for kognitiv funksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Krogseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Torgeir Bruun Wyller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geriatrisk avdeling ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geriatrisk avdeling ved Universitetet i Oslo

Daniel Davis

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University College London

Thomas Røland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »