Cristin-prosjekt-ID: 544485
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544485
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bayer 17096; Studie av radium-223 diklorid i kombinasjon med exemestan og everolimus versus placebo i kombinasjon med exemestan og everolimus hos pasienter med HER2-negativ hormonreseptor positiv brystkreft med skjelettmetastaser

prosjektleder

Bjørn Naume
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2241

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bayer 17096; Studie av radium-223 diklorid i kombinasjon med exemestan og everolimus versus placebo i kombinasjon med exemestan og everolimus hos pasienter med HER2-negativ hormonreseptor positiv brystkreft med skjelettmetastaser

Populærvitenskapelig sammendrag

Behandling av brystkreft med metastaser rettes mot sykdomskontroll, forlenget overlevelse, livskvalitet og lindring av symptomer og smerter. Hovedmålet med denne studien er å undersøke om tilførsel av radium-223 diklorid i kombinasjon med exemestan og everolimus fører til økt overlevelse med forsinket forekomst av symptomatisk skjeletthendelse hos pasienter med HER2-negativ hormonreseptor positiv brystkreft med skjelettmetastaser. Radium-223 diklorid (Ra-223 Cl2) – er en kalsiummimetisk, alfaemitterende nuklide. Medikamentet har nylig blitt godkjent av FDA og Det europeiske legemiddeltilsynet for voksne med kastrasjonsresistent prostatakreft med symptomatiske skjelettmetastaser uten kjente viscerale metastaser. Pasientene i studien vil behandles med exemestan og everolimus og randomiseres til radium-223 diklorid/placebo 1:1. Injeksjonene gis hver fjerde uke, totalt 6 injeksjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Naume

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1