Cristin-prosjekt-ID: 544530
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544530
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mental helse og diabetes i HUNT

prosjektleder

Børge Sivertsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2160

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mental helse og diabetes i HUNT

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å øke vår forståelse av forholdet mellom diabetes og mental vansker, og risiko for senere diabetes-relaterte komplikasjoner, herunder død. Hovedfokus er på lettere mentale lidelser, først og fremst symptomer på angst og depresjon. Tidligere studier har påvist en sammenheng mellom mentale vansker og diabetes, med fortsatt vet vi lite om hvordan slike symptomer påvirker forløpet av diabetes (både type 1 og 2). Et viktig punkt med dette prosjektet vil være å benytte nyere metodiske tilnærminger for å estimere mental lidelser, blant annet vil symptomer bli klassifisert ved hjelp av en bifaktoriell tilnærming, som har vist seg langt bedre enn vanlig to-faktor løsning (angst og depresjon) som inntil nå primært har blitt benyttet. Prosjektet vil benytte flere ulike studiedesign*** både kryss-seksjonelt og longitudinelt design, i tillegg til såkalte risiko-prediksjons-modeller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Børge Sivertsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1