Cristin-prosjekt-ID: 544547
Registrert av: SPREK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent

Cristin-prosjekt-ID: 544547
Registrert av: SPREK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Bayer 16298; Studie av radium-223 diklorid versus placebo og hormoner som bakgrunnsbehandling hos pasienter med skjelett predominant HER2 negativ hormon reseptor positiv metastatisk brystkreft

prosjektleder

Bjørn Naume
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2240

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2014 Slutt: 1. september 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bayer 16298; Studie av radium-223 diklorid versus placebo og hormoner som bakgrunnsbehandling hos pasienter med skjelett predominant HER2 negativ hormon reseptor positiv metastatisk brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Behandling av brystkreft med metastaser rettes mot sykdomskontroll, forlenget overlevelse, livskvalitet og lindring av symptomer og smerter. Hovedmålet med denne studien er å undersøke om tilførsel av radium-223 diklorid i kombinasjon med standard hormonbehandling fører til økt overlevelse med forsinket forekomst av symptomatisk skjeletthendelse hos pasienter med HER2-negativ hormonreseptor positiv brystkreft med skjelettmetastaser. Radium-223 diklorid (Ra-223 Cl2) – er en kalsiummimetisk, alfaemitterende nuklide. Medikamentet har nylig blitt godkjent av FDA og Det europeiske legemiddeltilsynet for voksne med kastrasjonsresistent prostatakreft med symptomatiske skjelettmetastaser uten kjente viscerale metastaser. Pasientene i studien vil være bakgrunnsbehandlet med hormonbehandling og randomiseres til radium 223 –diklorid/placebo 1:1. Injeksjonene gis hver fjerde uke, totalt 6 injeksjoner.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Naume

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1