Cristin-prosjekt-ID: 544563
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2018, 13:51

Cristin-prosjekt-ID: 544563
Registrert av: REK Sist endret: 30. november 2018, 13:51
Prosjekt

Hyperemesis gravidarum: betydningen av angst og depresjon

prosjektleder

Malin Eberhard-Gran
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1168

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2014 Slutt: 30. november 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hyperemesis gravidarum: betydningen av angst og depresjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Av alle gravide opplever 80% moderat svangerskapskvalme og brekninger , mens ca. 1% affiseres av hyperemis gravidarum (HG) som er en potensielt livsfarlig tilstand med mer ekstreme symptomer. Selv om HG er den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelse i tidlig graviditet er tilstanden generelt understudert. Både årsaker til og konsekvenser av sykdommen er ukjent. Det samme gjelder mulig komorbiditet, som for eksempel mors mentale helse. Tidligere forskning har vist at HG er assosiert med en 3-dobling av risikoen for maternell depresjon og angst. Hvordan årsakssammenhengen er mellom HG, angst og depresjon er, vites ikke, og understreker behov for longitudinelle studier. Hovedmålet med studien er å studere årsaker til maternell angst og depresjon, med tanke på fremtidig forebygging. Våre dele-mål er å studere assosiasjoner mellom HG og maternell angst og depresjon, samt å studere om medikamentell behandling påvirker disse estimatene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Malin Eberhard-Gran

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Jurate S. Benth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Kathrine Flørenes Vandraas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Øyvind Erik Næss

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet

Susan Garthus-Niegel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »