Cristin-prosjekt-ID: 544570
Registrert av: REK Sist endret: 4. august 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544570
Registrert av: REK Sist endret: 4. august 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forebygging av fall og fallskade hos hjemmeboende eldre

prosjektleder

Astrid Bergland
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2051

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forebygging av fall og fallskade hos hjemmeboende eldre

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om innvirkningen av fall og fallforebyggende tiltak på livskvaliteten til eldre mennesker. I denne studien er fokus på fall og fallforebygging hos eldre mennesker som mottar hjemmetjenester. Vi ønsker å undersøke effekten av fallforebyggende trening på livskvalitet, fysiske funksjon og fall samt å undersøke opplevelser og erfaringer rundt fall og fallforebygging. Metodene som skal brukes er en randomisert kontrollert klinisk studie samt gjennomføring av kvalitative intervjuer av hjemmeboende eldre samt fagpersoner. Intervjuene vil omhandle opplevelser rundt fall og fallforebygging samt hva som kan motivere for fallforebyggende tiltak som trening. I effektstudien vil deltagerne bli tilfeldig fordelt til to grupper. Den ene gruppa vil motta trening av balanse og styrke i en periode på 3 måneder samt motiverende samtaler og råd om trening og og fysisk aktivitet. Kontrollgruppa skal oppprettholde sitt sedvanlige aktivtetsnivå.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Astrid Bergland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Line Wadel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Katinka Koen Frøystad Webjørnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kristine Amundlien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kristine Strandhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5