Cristin-prosjekt-ID: 544574
Registrert av: REK Sist endret: 15. januar 2019 10:48

Cristin-prosjekt-ID: 544574
Registrert av: REK Sist endret: 15. januar 2019 10:48
Prosjekt

Pneumokokker blant barn i Norge

prosjektleder

Anneke Steens
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2046

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pneumokokker blant barn i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Pneumokokker er en luftveisbakterie som er årsak til sykdom av ulik alvorlighetsgrad. Bakterien bæres av friske barn uten å gi sykdom, og dette utgjør det viktigste smittereservoaret. En syv-valent vaksine mot pneumokokker (PKV7) ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006, og ble erstattet med en 13-valent vaksine i 2011. Begge vaksinene har hatt stor påvirkning på bærerskap av pneumokokker blant barn og på sykdom i alle aldersgrupper. For å få større kunnskap om den langsiktige effekten av bruk av PKV13 på bæring av pneumokokker, ønsker vi å undersøke pneumokokkbærerskap blant barn i barnehager. Pneumokokker, og andre luftveisbakterier og -virus, vil påvises og karakteriseres i prøve tatt fra nasofarynks. Studien inngår som en del av Folkehelseinstituttets overvåking og oppfølging av vaksinasjonsprogrammet mot invasiv pneumokokksykdom. Tilsvarende undersøkelser fra 2006, 2008 og 2013 vil brukes som sammenligningsgrunnlag for å vurdere langtidseffekten av vaksinene.

Tittel

Pneumococcal carriage among Norwegian children

Populærvitenskapelig sammendrag

In this study we determine the prevalence of pneumococcal nasopharyngeal carriage among children attending day-care centres in and around Oslo, Norway four years after switching from the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV) to the 13-valent PCV. Furthermore, we investigate which variables determine the presence of pneumococcal carriage. The study invited all children attending 40 day care centres. A nasopharyngeal swap was collected together with questionnaire data. The results are compared to data obtained in similar studies performed before widespread childhood vaccination with the pneumococcal conjugate vaccine (PCV; 2006), 2 years after the implementation of vaccination in the childhood vaccination programme (2008) and 2 years after switch from the 7-valent PCV to the 13-valent vaccine (2013). Results are useful for policy making – both, for the childhood vaccination programme as well as for vaccine recommendations for risk groups

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anneke Steens

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Martin Steinbakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet

Ingeborg Aase S. Aaberge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Dominique A Caugant

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Lotta Linnea Siira

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »