Cristin-prosjekt-ID: 544585
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544585
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Aktivitet i hjernens nettverk ved komplekst regionalt smertesyndrom før og etter behandling med «Graded Motor Imagery» og Berøringstrening

prosjektleder

Gunnvald Kvarstein
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1671

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. november 2014 Slutt: 15. november 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aktivitet i hjernens nettverk ved komplekst regionalt smertesyndrom før og etter behandling med «Graded Motor Imagery» og Berøringstrening

Populærvitenskapelig sammendrag

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) oppstår som regel etter et traume og innebærer vedvarende ekstremitetssmerte, ledsaget av ødem,trofiske forandringer i hud og/eller motorisk dysfunksjon. De patofysiologiske mekanismer er uavklart og omdiskutert , men synes å involvere inflammasjon, vasomotorisk dysfunksjon og forendret neuroplastisitet. fMRI har hos pasienter med CRPS har vist endret aktivitet (resting-state functional connectivity) i hjernen. Graded Motor Imagery (GMI) er en form form hjernetrening som har vist å redusere smerte og overfølsomhet samt normalisere dysfunksjonell bevegelse. Vi ønsker å undersøke om treningen også fører til normalisert resting-state functional connectivity . Dette er ikke tidligere beskrevet i litteraturen å vil kunne øke kunnskapen om CRPS. Studien vil ha en longitudinell case control design og vil inkludere 40 personer, 20 pasienter med CRPS og 20 friske matchede kontroller.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunnvald Kvarstein

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 1 av 1