Cristin-prosjekt-ID: 544636
Registrert av: SPREK Sist endret: 24. april 2019 22:00 Sist endret av: ukjent
Cristin-prosjekt-ID: 544636
Registrert av: SPREK Sist endret: 24. april 2019 22:00 Sist endret av: ukjent
Prosjekt

Effekt av betennelsesdempende medikament, ernæring og trening hos kreftpasienter med alvorlig vekttap

prosjektleder

Stein Kaasa
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1130

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 17. juni 2014 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av betennelsesdempende medikament, ernæring og trening hos kreftpasienter med alvorlig vekttap

Populærvitenskapelig sammendrag

Kakeksi er en tilstand som kjennetegnes av musketap, vekttap, anoreksi, utmattelse, og økt innflammasjon. Kakeksi fører til immobilitet og hjerte- og lungesvikt, og virker implisert i 20 % av kreftdødsfallene. Vekttap vanskeliggjør kreftbehandling og fører til redusert livskvalitet, forverret prognose og tidligere død. Dessverre har det vært langsom utvikling innen behandling av kreftrelatert kakesi. En behandling igangsatt i en tidlig fase av kakeksi og som består av en kombinasjon av flere tiltak kan muligens i større grad bidra til å stabilisere vekttapet. Denne studien har som formål å undersøke om en kombinasjonsbehandling bestående av næringsdrikker berikede med omega3 fettsyrer, antiinnflammatorisk medikamentell behandling og fysisk trening kan forebygge eller forsinke utviklingen av vekt- og muskeltap og opprette fysisk aktivitet hos kreftpasienter. I tillegg evalueres effekt på livskvalitet og fysisk funksjon.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Stein Kaasa

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 1 av 1