Cristin-prosjekt-ID: 544666
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544666
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Vitamin D-status i blod hos norske barn med akutt nedre luftveisinfeksjon

prosjektleder

Mads Nikolaj Holten-Andersen
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2062

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 30. april 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vitamin D-status i blod hos norske barn med akutt nedre luftveisinfeksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker med studien å undersøke om det finnes en sammenheng mellom sårbarhet for luftveisinfeksjon hos mindre barn (1måned til 5 år) og nivået av vitamin D i blod. Observasjonen av at vitamin D nivå i blod er lavest og risikoen for luftveisinfeksjon hos barn er høyest i vinterhalvåret har ført til hypoteser om at det kunne eksistere en sammenheng mellom disse observasjoner. Noen studier har vist at lave vitamin D nivåer hos barn er forbundet med økt risiko for alvorlig luftveisinfekjson, mens denne sammenhengen ikke kunnet gjenfinnes i andre studier. Det er behov for å belyse denne mulige sammenhengen mellom vitamin D og luftveisinfeksjon blant norske barn, siden studier har påvist at mange norske barn har lave vitamin D nivåer. Dog er norske studier av vitamin D nivåer hos barn begrensede og mangelfulle, hvorfor man også med denne studien ønsker å kartlegge vitamin D nivået hos barn mellom 1 måned og 16 år som ikke har luftveisinfeksjon og ikke har alvorlige kroniske sykdommer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mads Nikolaj Holten-Andersen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1