Cristin-prosjekt-ID: 544691
Registrert av: REK Sist endret: 26. august 2021, 15:17 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544691
Registrert av: REK Sist endret: 26. august 2021, 15:17 Sist endret av: REK
Prosjekt

En kvalitativ studie om forholdet mellom depresjon og skamfølelse

prosjektleder

Marte Bygstad-Landro
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

forskningsansvarlige enheter

 • Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1919

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2015 Slutt: 1. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En kvalitativ studie om forholdet mellom depresjon og skamfølelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien vil gi kunnskap om forholdet mellom skamfølelse og depresjon. Kunnskapen vil bidra til oppmerksomhet rundt skamproblematikk innen det psykiatriske feltet, og vil spilles inn i debatter knyttet til tjenestetilbud overfor denne pasientgruppen. En gjennomgang av forskning og teori viser at skam er et aktuelt tema i behandling av depresjon, og det er et område der det oppfordres til videre kunnskapsutvikling. Den kommende studien vil undersøke: Om personer som har hatt eller har en depresjonsdiagnose har erfart skamfølelse.Videre: Hvordan erfares skamfølelsen? Hvilken betydning har skamfølelsen? Hvordan håndteres skamfølelsen? Ut fra overnevnte forskningsspørsmål har jeg valgt en kvalitativ tilnærming med bruk av Grounded Theory som metode. Aktuelle former for datainnsaling i denne studien kan være dybdeintervju, fokusgruppeintervju og mulighet for at deltager deler sine erfaringer skriftlig.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Bygstad-Landro

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole

Marte Bygstad-Landro

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

«Skammen slår beina under meg» – om hvordan mennesker med depresjon erfarer skam.

Bygstad-Landro, Marte; Giske, Tove; Blystad, Astrid; Martinsen, Kari Marie. 2021, Nordisk sygeplejeforskning. VID, UIBVitenskapelig artikkel

Risking existence: The experience and handling of depression.

Bygstad-Landro, Marte; Giske, Tove. 2018, Journal of Clinical Nursing (JCN). VID, PIHVVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2