Cristin-prosjekt-ID: 544737
Registrert av: REK Sist endret: 25. januar 2021, 11:22

Cristin-prosjekt-ID: 544737
Registrert av: REK Sist endret: 25. januar 2021, 11:22
Prosjekt

Effekt av prebiotika (fiber) på tarmflora og hormoner som regulerer blodsukker og appetitt ved diabetes type 2

prosjektleder

Anne-Marie Aas
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1180

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Endokrinologi • Ernæring

Emneord

Kostfiber • Diabetes 2 • Prebiotics

HRCS-helsekategori

 • Stoffskifte og hormoner

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 5 Utvikling av behandlinger og terapeutiske intervensjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt
 • Doktorgradsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2014 Slutt: 30. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av prebiotika (fiber) på tarmflora og hormoner som regulerer blodsukker og appetitt ved diabetes type 2

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål: å undersøke om prebiotika i form av fibertilskudd, gir endring i tarmfloraen og økning i Glucagon-like peptide-1 (GLP-1). GLP-1 er et hormon som lages i tarmveggceller og som stimulerer insulinproduksjonen og bidrar til metthet. Dette er relevant ved type 2 diabetes (DM2) da disse pasientene lager for lite GLP-1 og insulin. Metode: Randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie blant 50 voksne med DM2 for å teste effekt av fibertilskudd i seks uker. Blodprøver tas fastende før og etter intervensjonen, og under en oral glukosebelastning for å undersøke endringer i GLP-1-respons. Tilsvarende målinger før og etter et testmåltid for å måle nivå av ulike signalmolekyler i glukose- og appetittreguleringen. Sammensetning av bakterieflora bestemmes vha analyser av genuttrykk i avføringsprøver. Nytte: Studien kan vise hvorvidt prebiotika har klinisk relevante effekter på insulinproduksjon og metthet, og innsikt i underliggende mekanismer for ev. effekter.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne-Marie Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Correction to: Prebiotic effect of inulin‑type fructans on faecal microbiota and short‑chain fatty acids in type 2 diabetes: a randomised controlled trial.

Birkeland, Eline; Gharagozlian, Sedegheh; Birkeland, Kåre I.; Valeur, Jørgen; Måge, Ingrid; Rud, Ida; Aas, Anne-Marie. 2020, European Journal of Nutrition. UIO, LDS, OUS, NOFIMAErrata

Prebiotic effect of inulin-type fructans on faecal microbiota and short-chain fatty acids in type 2 diabetes: a randomised controlled trial.

Birkeland, Eline; Gharagozlian, Sedegheh; Birkeland, Kåre I.; Valeur, Jørgen; Måge, Ingrid; Rud, Ida; Aas, Anne-Marie. 2020, European Journal of Nutrition. LDS, UIO, OUS, NOFIMAVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2