Cristin-prosjekt-ID: 544779
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. mars 2018 10:40
Cristin-prosjekt-ID: 544779
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. mars 2018 10:40
Prosjekt

ADHD og ernæring

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Godkjenninger

Kategorier

Biobank

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

ADHD og ernæring

Populærvitenskapelig sammendrag

Omega-3 er nødvendig for sentralnervesystemets/hjernens utvikling og er viktig i forebyggingen av hjerte-/karlidelser. Omega-3 må tilføres via kosten. Det er påvist effekt av omega-3 på læringsevne, kognitive evner og i noen studier på kjernesymptomene ved ADHD/ADD, mens andre studier ikke bekrefter dette. Studier har vist at barn med ADHD/ADD har lave blodkonsentrasjoner av omega-3. Kritikken mot tidligere studiers manglende effekt av omega -3 er at dosene har vært for lave, at studiene ikke har vært tilstrekkelig blindet, utprøvingstiden for kort og for små utvalg. Hovedformålene med denne studien er: Å undersøke effekten av omega- 3 fettsyrer på a) ADHD/ADD kjernesymptomer med og uten komorbide vansker b) kognitive funksjoner, språk- og lærevansker og c) om en eventuell effekt varierer med kjønn og alder.

prosjektdeltakere