Cristin-prosjekt-ID: 544779
Registrert av: REK Sist endret: 24. september 2021, 14:51 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544779
Registrert av: REK Sist endret: 24. september 2021, 14:51 Sist endret av: REK
Prosjekt

ADHD og ernæring

prosjektleder

Siv Kvernmo
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1112

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2014 Slutt: 30. august 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ADHD og ernæring

Populærvitenskapelig sammendrag

Omega-3 er nødvendig for sentralnervesystemets/hjernens utvikling og er viktig i forebyggingen av hjerte-/karlidelser. Omega-3 må tilføres via kosten. Det er påvist effekt av omega-3 på læringsevne, kognitive evner og i noen studier på kjernesymptomene ved ADHD/ADD, mens andre studier ikke bekrefter dette. Studier har vist at barn med ADHD/ADD har lave blodkonsentrasjoner av omega-3. Kritikken mot tidligere studiers manglende effekt av omega -3 er at dosene har vært for lave, at studiene ikke har vært tilstrekkelig blindet, utprøvingstiden for kort og for små utvalg. Hovedformålene med denne studien er: Å undersøke effekten av omega- 3 fettsyrer på a) ADHD/ADD kjernesymptomer med og uten komorbide vansker b) kognitive funksjoner, språk- og lærevansker og c) om en eventuell effekt varierer med kjønn og alder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siv Kvernmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Judeson Joseph

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 2 av 2