Cristin-prosjekt-ID: 544784
Registrert av: REK Sist endret: 1. desember 2022, 04:12 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544784
Registrert av: REK Sist endret: 1. desember 2022, 04:12 Sist endret av: REK
Prosjekt

Acetylsalisylsyre som forebeyggnede medisin ved kolorektale levermetastaser. (ASAC studien)

prosjektleder

Sheraz Yaqub
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2217

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Acetylsalisylsyre som forebeyggnede medisin ved kolorektale levermetastaser. (ASAC studien)

Populærvitenskapelig sammendrag

Acetylsalisylsyre (ASA) er et billig og trygt medikament som er vist i studier å ha primær forebyggende effekt, spesielt for tykktarmskreft alle stadier. Våre eksperimentelle data kan tyde på at effekten kan være enda større på tilbakefall etter operasjon, noe denne studien tar sikte på å gi et svar på. Vi vil undersøke effekt av behandling med ASA etter operasjon (3 års behandling) hos pasienter som opereres i leveren for spredning fra tykktarmskreft. Tilbakefall av sykdom vil bli målt som frekvens av og tid til tilbakefall og koblet med undersøkelser av pasientnytte og helseøkonomi. Dersom man finner en behandlingseffekt kan det komme pasienter til nytte i fremtiden fordi det etter nærmere undersøkelser og vurdering vil kunne være aktuelt å sette pasienter på ASA etter operasjon for å bidra til å redusere risiko for eller utsette tilbakefall av kreft. Pasienter som blir operert for spredning til leveren vil bli randomisert til to grupper, med og uten ASA behandling i 3 år.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sheraz Yaqub

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1