Cristin-prosjekt-ID: 544788
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544788
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Immunologi, depresjon og alkoholproblemer

prosjektleder

Lars Lien
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2189

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2015 Slutt: 31. januar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Immunologi, depresjon og alkoholproblemer

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningen vil belyse cytokin-nivåer i blodprøver tatt av 150 pasienter med alkohollidelse og depresjon. I tillegg vil psykometriske tester besvares. Datamaterialet innhentes fra pasienter ved Modum Bad. Datainnhenting vil foregå ved inntak, jevnlig gjennom innleggelsen og inntil et år etter utskrivelse. Aktivering av immunapparatet via økning av cytokin-nivåer fører til lavere serotonin-nivåer og økning av tryptophan-katabolitter. Dette medfører en oppstart eller forverring av depresjon. Det er i denne sammenhengen alkoholens påvirkning på immunapparatet blir relevant, ettersom alkoholkonsum kan øke forekomsten av betennelsesfremmende cytokiner. Det pågår en debatt om hvorvidt den observerte forsterkningen av betennelsesnivået oppstår samtidig som, eller er grunnlaget for, en depressiv tilstand, og over hvorvidt cytokiner er en grunnsten i depresjonens patofysiologi. Forandringer i cytokin-nivåer er relatert til depresjon, og kan derfor best belyses av en longitudinell studie.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Lien

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1