Cristin-prosjekt-ID: 544790
Registrert av: REK Sist endret: 3. januar 2018, 13:06

Cristin-prosjekt-ID: 544790
Registrert av: REK Sist endret: 3. januar 2018, 13:06
Prosjekt

Ikke-invasiv hjernestimulering hos schizofrenipasienter med hørselshallusinasjoner

prosjektleder

Marco Andre Hirnstein
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2179

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ikke-invasiv hjernestimulering hos schizofrenipasienter med hørselshallusinasjoner

Populærvitenskapelig sammendrag

Potensielle nevronale mekanismer av transkraniell direkte strømstimuleringns hos schizofrenipasienter med hørselshallusinasjoner

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marco Andre Hirnstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Josef Johann Bless

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 2 av 2