Cristin-prosjekt-ID: 544793
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544793
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Vektutvikling blant barn i Oppland

prosjektleder

Mads Nikolaj Holten-Andersen
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/2154

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2015 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Vektutvikling blant barn i Oppland

Populærvitenskapelig sammendrag

Forekomsten av overvekt hos barn har økt betydelig de siste årene, og overvekt i barneårene er en viktig risikofaktor for overvekt som voksen. De siste årene har det vært betydelig fokus på å forebygge overvekt, men det er uavklart om det har hatt effekt. Fra helsestasjonene og skolene har vi tidligere innhentet høyde og vekt fra fødsel til 8. skoletrinn for alle barn født i Oppland i 2001. Vi ønsker å innhente de samme opplysningene anonymt for barna født i 2006. For 2001-kullet er det stor variasjon i forekomst av overvekt mellom kommunene, og i tillegg til å undersøke den generelle utviklingen over 5-årsperioden, vil vi undersøke sammenhengen mellom overvekt og demografiske forhold og helsefremmende og forebyggende tiltak i skolene og kommunene. Opplysningene innhentes anonymt og skal begrense seg til kommune, skole, kjønn, alder (år, måneder), høyde og vekt for hver måling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mads Nikolaj Holten-Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Trond Jacob Markestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 2 av 2