Cristin-prosjekt-ID: 544810
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544810
Registrert av: REK Sist endret: 19. juli 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Langerhanscellehistiocytose IV

prosjektleder

Monica Cheng Munthe-Kaas
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/1522

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langerhanscellehistiocytose IV

Populærvitenskapelig sammendrag

Langerhanscellehistiocytose (LCH) er en sjelden immun-mediert tilstand med varierende presentasjon. Den er inndelt i «single system (SS)» og «multisystem (MS)» sykdom, med og uten involvering av risiko organer. Behandling og prognose vil variere i forhold til inndelingen. I LCH-IV protokollen blir tiltak organisert til 7 forskjellige stratum, avhengig av sykdomsform og behandlingsrespons. Vi søker her om å delta i alle strata unntatt stratum IV. Hovedhensiktene med studien er: (1) å redusere MS-LCH mortalitet ved tidlig intensivering av behandling, når manglende respons på førstelinjebehandling, (2) utforske om forlenget behandling reduserer reaktivering/komplikasjoner ved MS-LCH og spesifikke SS-LCH, (3) undersøke om forlenget vedlikeholdsbehandling med indometacin versus purinetol/metotreksat bedrer prognosen ved resistent/reaktivert MS-LCH, (4) evaluere effekten av intravenøs immunglobulin ved neurodegenerativ CNS-LCH, (5) kartlegge forløp av sykdom ved både SS-LCH og MS-LCH.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Monica Cheng Munthe-Kaas

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1