Cristin-prosjekt-ID: 544829
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 544829
Registrert av: REK Sist endret: 17. juli 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

EBBA-II

prosjektleder

Inger Thune
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/945

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. juni 2014 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EBBA-II

Populærvitenskapelig sammendrag

Brystkreft er den vanligste kreftsykdommen blant kvinner. Vi har tidligere vist at fysisk aktivitet kan innvirke på brystkreftrisiko, men mangler kunnskap relatert til brystkreftprognose. Vi vil nå gjennomføre en klinisk randomisert intervenjonsstudie med fysisk aktivitet i 12 måneder og 10 års oppfølging. Utvalget vil bestå av 600 brystkreftpasienter (300 kontroll/300-intervensjon). Kvinner i alderen 18-75 år med ny-diagnostisert brystkreft ved Oslo Universitetssykehus (OUS), St.Olavs hospital, og Vestre Viken HF, Drammen inviteres til deltakelse. Et modifisert fysisk aktivitetsopplegg gjennom 12 måneder vil bli benyttet i intervensjonsgruppen. Kontroll-og intervensjonsgruppen mottar standard behandling i henhold til gjeldende retningslinjer(Norges Bryst Cancer Gruppe). Formålet med studien er å studere hvilken effekt fysisk aktivitet har på metabolsk profil(kroppsmasse, lipider, insulin, etc.), livskvalitet og kosthold i relasjon til prognose før, under og etter brystkreftbehandling

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Thune

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1